Din leverandør av utendørs belysning

Norlys har som målsetting å kunne dekke de fleste behov for utebelysning samt områder innen prosjektbasert belysning.

Norlys AS ble etablert i 1991 og har i dag datterselskaper i Sverige, Frankrike, Polen, Italia og distributører i mange europeiske land. Midtøsten er også blitt viktige markeder for Norlys.
All produksjon skjer ved selskapets egen 15000m² store fabrikk med ca 300 ansatte. Fabrikken er ISO 9001, IAFT 16949 og ISO 14001 sertifisert. ISO 9001 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredsstiller de europeiske normene EN60598-1. Datastyrte rense-og resirkuleringssystemer sikrer miljøet. Her foregår alt fra stansing og metallbearbeiding, fosforisering, galvanisering og lakkering til montasje og forsendelse.

Ved årsskiftet 2011/2012 åpnet vi et helautomatisert aluminiumsstøperi og en separat avdeling hvor vi lager våre egne former og stålverktøy for aluminiumsstøping. I 2014 startet vi også aluminiums produksjon av avanserte komponenter til bilindustrien. Den kompetansen Norlys har opparbeidet seg styrker ytterligere vår posisjon som en høykvalitets leverandør.

Selskapets produktstrategi er todelt. Home & Garden segmentet er og har vært vårt viktigste marked. Satsingen mot det offentlige markedet vil bli forsterket i tiden fremover. Dette er skritt videre på veien til også å kunne betjene en del av det prosjektbaserte belysningsmarkedet.

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven pålegger større norske bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin verdikjede og egne operasjoner. Norlys har arbeidet strukturert for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden i lang tid.

EcoVadis Sølvstatus
Gjennom vårt moderselskap Norlys AS sølvstatus hos EcoVadis. Sølvstatus betyr at vi er vurdert til å være blant de 25 prosent beste av 100.000+ selskaper i hele verden når det gjelder miljø, sosiale forhold og styring (governance). EcoVadis er en av verdens mest anerkjente leverandører av ESG-vurderinger for bedrifter. Rangeringen evaluerer hvordan organisasjonen jobber med ESG og er basert på fire pilarer: miljø, arbeid og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser.

Krav til leverandører
I våre etiske retningslinjer for forretningspartnere (“Code of Conduct for Business Partners”) setter vi tydelige krav og retningslinjer overfor våre underleverandører hvor også menneskerettigheter og arbeiderrettigheter inngår. Retningslinjene er iverksatt og kommunisert til ledelsen hos våre leverandører som igjen skal sørge for at deres ansatte og underleverandører følger samme krav som leverandøren.

Rett til informasjon
For henvendelser og anmodninger i henhold til åpenhetsloven, vennligst send oss en e-post: firmapost@norlys.no