Åpenhetsloven

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven pålegger større norske bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin verdikjede og egne operasjoner. Norlys har arbeidet strukturert for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden i lang tid.

EcoVadis Sølvstatus
Gjennom vårt moderselskap Norlys AS sølvstatus hos EcoVadis. Sølvstatus betyr at vi er vurdert til å være blant de 25 prosent beste av 100.000+ selskaper i hele verden når det gjelder miljø, sosiale forhold og styring (governance). EcoVadis er en av verdens mest anerkjente leverandører av ESG-vurderinger for bedrifter. Rangeringen evaluerer hvordan organisasjonen jobber med ESG og er basert på fire pilarer: miljø, arbeid og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser.

Krav til leverandører
I våre etiske retningslinjer for forretningspartnere (“Code of Conduct for Business Partners”) setter vi tydelige krav og retningslinjer overfor våre underleverandører hvor også menneskerettigheter og arbeiderrettigheter inngår. Retningslinjene er iverksatt og kommunisert til ledelsen hos våre leverandører som igjen skal sørge for at deres ansatte og underleverandører følger samme krav som leverandøren.

Rett til informasjon
For henvendelser og anmodninger i henhold til åpenhetsloven, vennligst send oss en e-post: firmapost@norlys.no
https://ecovadis.com/